Từ vựng chuyên ngành tài chính – ngân hàng

50 từ vựng tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng giúp bạn không còn đau đầu về thuật ngữ ngân hàng.

 1. (sign) cheques: biên bản thành lập và điều khoản đính kèm
 2. A sight draft: hối phiếu trả ngay
 3. Accept the bill: chấp nhận hối phiếu
 4. Accommodation bill: hối phiếu khống
 5. Accommondation finance: tài trợ khống
 6. Accumulated reverve: nguồn tiền được tích lũy
 7. Acknowledgement: giấy báo tin
 8. Adapt: điều chỉnh
 9. Adverse change: thay đổi bất lợi
 10. Advertising: sự quảng cáo
 11. Advice: sự tư vấn
 12. Advise: tư vấn
 13. Adviser: người cố vấn
 14. After-sales service: dịch vụ sau bán hàng
 15. Analyse: phân tích
 16. Appraisal: sự định giá
 17. Aspect: khía cạnh
 18. At a discount: chiết khấu
 19. Auditor: kiểm toán viên
 20. Authorise: ủy quyền
 21. Avalise: bảo lãnh
 22. Bad debt: cho nợ quá hạn
 23. Balance sheet: bảng cân đối
 24. Banker’s draft: hối phiếu ngân hàng
 25. Banking market: thị trường ngân hàng
 26. Bankrupt: người bị vỡ nợ
 27. Base rate: lãi suất cơ bản
 28. Budget: dự khoản ngân sách
 29. Bulk purchase: việc mua sỉ
 30. Buyer default: người mua trả nợ không đúng hạn
 31. Carry on: điều khiển, xúc tiến
 32. Cheque book: dự báo lưu lượng tiền
 33. CIF (cost, insurance and freight): giá gồm chi phí, bảo hiểm và vận chuyển
 34. Cash discount: giảm giá khi trả tiền mặt
 35. Cash flow: lưu lượng tiền mặt
 36. Cash flow forecast: dự báo lưu lượng tiền
 37. Central bank: ngân hàng trung ương
 38. Communication: truyền thông
 39. Compete: cạnh tranh
 40. Competitiveness: tính cạnh tranh
 41. Consignment: hàng hóa gửi đi
 42. Consolidate: hợp nhất
 43. Consumer credit: tín dụng tiêu dùng
 44. Contract: hợp đồng
 45. Cost of pollution: chi phi hư hỏng
 46. Credit control: kiểm soát tín dụng
 47. Credit instrument: công cụ tín dụng
 48. Credit management: quản lý tín dụng
 49. Credit period: kỳ hạn tín dụng
 50. Credit rating: đánh giá tín dụng

Bình luận

bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.