Phân biệt Every – Some – Any – No/Not any

Đây đều là mạo từ chỉ số lượng, tuy nhiên ý nghĩa và cách dùng của các mạo từ này đôi khi rất dễ nhầm lẫn. Để bạn không bị bối rối, Oxford đã tổng hợp giúp bạn rồi đây:

EVERY

– Có lẽ đây là mạo từ quen thuộc nhất với chúng ta, every đi kèm với danh từ đếm được số ít.

– Dùng trong câu khẳng định, phủ định và câu hỏi.

Ví dụ:

There’s a telephone in every room of the house.

SOME

– Ý nghĩa: một số, một vài.

– Some đứng trước danh từ không đếm được và danh từ đếm được số nhiều trong câu khẳng định. Ví dụ:

We’ve got some fruit.

– Dùng trong câu hỏi. Ví dụ:

Would you like some milk?

– Ngoài ra chúng ta có một số cụm từ: somebody, someone, something, somewhere …

ANY

– Ý nghĩa: bất kì

– Dùng với danh từ không đếm được và danh từ số nhiều. Any được dùng trong câu phủ định và câu hỏi. Ví dụ:

I don’t have any time.

Do you have any money?

– Ngoài ra any còn được dùng trong câu hỏi có ý mời mọc không giới hạn sự lựa chọn. Ví dụ:

Would you like anything to eat?

NO/NOT ANY

– Sử dụng trước danh từ đếm được và không đếm được.

– Một số cụm từ của no và not any: no one, not anyone, nothing/ not anything,… được sử dụng với nghĩa phủ định Ví dụ:

There is nothing we can do.

Bình luận

bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.